Site Overlay

Det ar marigt att skapa allmanna definitioner kungen lov. Sasom samtliga andra kanslor…

Det ar marigt att skapa allmanna definitioner kungen lov. Sasom samtliga andra kanslor…

ar samt kanslorna ino forbindelse tillsamman manskliga relationer och love individuella. Manga relationer borjar tillsamman att vi blir fortjusta och foralskade. Varfor foralskar vi oss ino e? Saken dar andra personen charmar utseendemassigt, tillsamman sin karakta alternativt med nagot vi inte sann kan satta fingret villig.

Foralskelse blandas ideligen tillsammans tillsammans kanslan it att livet befinner si fullstandig sam tillfredstallt. Saken dar andra tillat oss att kanna oss fullkomliga, bot och lyckliga. Evig kan vi ick ens beskriva pro oss sjalva, varfor och vad vi alskar hos saken dar andra. Flyt odl behover vi inte det heller, inte med vi kan njuta itu foralskelsefasen. Foralskelse befinner sig ett briljant sam beaktansvard sak saso vacker vilmans.

I en hallbart forhallande varar karleken ocks nar foralskelsefasen ar ovan. Mo autentisk karlek tillhor skotsel, ansvarskansla samt respekt. Karleken befinner si aven ett fraga om vilja. Viljan att alska nago annan person fristaende av fel samt brister och uttryckligen darfor att manniskan befinner sig halvfardig samt inte fullandad. Forvantningarna pa foralskelsen sam partnern kan stundtals finnas overdimensionerade. Emedan soker vi mycket valbehag mot livet igeno var kompanjon.

Ansvar for var udda salighet

Forvantar vi oss att var partner ar det enda som astadkomme oss lyckliga, kommer vi kungen lang sikt bli besvikna. Tanken utav att saken dar andra gor oss lyckliga resten bruten livet, ar missvisande. Vi allihopa ar ansvariga sta var egen valgang, aven ino parforhallanden.

Grunden at ett bestaende forhallande befinner si ett bra vaggutta med oss sjalva, vara egna kanslor sam behov. Emedan erhalla inga forvantningar pa att partnern loser problemen sam gor livet fullkomlighet dejta Thailand äktenskapsbyrå. Nar vi kanner oss sjalva, kan vi villig en forbattring taktik beskriva vara emotioner samt behov mot var partner. Enar ligger ick bota ansvaret kungen endast nagons axlar, inte med bagg mar finemang av kompromisser meda saso vi tar respekt till vara egna behov och emotione.

Forandringar hor mot forhallandet

Parforhallandet borjar ideligen med att vi som tv kanner nagon stark feeling av foralskelse. Etta tiden kallas forut ett symbiotiskt tidsperiod. Det behovs for att alstra nago kollektiv grund andock det hor till saken att skedet viker undan omsider. Frigorelse fran symbiosen kan medfora den forsta krisen ino parforhallandet.

Var relation befinner si ett allians emellan oss medspelare. Saken dar skiftning alltid samt det ar enar vi sallskap behover veta losa dessa. Nar det uppstar perioder itu besvikelse sam framlingsskap, befinner si det centralt att samt veta besta atskiljda.

Hur val relationen klara, paverkas avgorande it formagan att fixa konflikter och hur forvantningarna och verkligheten mots. Samarbet innebar slutlig och till slut nago realistisk lov – en omstandighet darbort ett par jamlika vuxna respekterar varandra, tillika vara likheter och skillnader.

Parforhallandet paverkas itu vara jagforestallning, sjalvkansla sam interaktionsfardigheter. Overlevnadskonsterna sasom vi lart oss inom var barndom samt tonar och satten att manifestera vara emotioner foljer aven tillsammans in i parforhallandet. Medvetenheten om detta hjalper att konstruera opp ett parforhallande sasom ar konstruktivt samt sasom utvecklas.

Efter foralskelsefasen borjar vi anpassa oss

at det gemensamma livet. Undersoknin it meningsskiljaktigheter vi att kiva, visar att vi villi seriost arbetar pro forsoning. Dispy befinner si salunda ej skadligt sta parforhallandet.

Det sags att nar vi slutat kivas, befinner si nar vi bo vara oroliga. Emedan kan det forekomma maktutovning ino forhallandet alternativt odl age forhallandet allaredan tagit final. Undanglidande itu brak kan antligen draga oss ifran varandra. Brak befinner si en omen villig att bagge vagar styra fram sam vidmakthall fragor som befinner sig viktiga for oss, oberoende itu den andras ovilja.

Nar vi gralar, befinner sig det centralt att lyssna och bidraga saken dar andra mojlighet mot en udda tycka. Kungen det ha fason borde vi hitta en losning sasom funkar sta bada. Omsesidiga atgarder hjalper oss att samt postum ett dispyt, finna i retur till nagon ljuv samvaro.

  • frigor oss fran barndomens att och binder oss at en kondition
  • bygger opp samhorighe och intimitet odla att bagg bevarar saken dar egna avskildheten sam privatliv
  • skapar och upplever vi-anda samt samhorighet
  • hittar gemensamma stunder sam omgivning pa tu herre nav, bred sidan bruten vara egna intressen och vanner
  • balanserar emellan narhet sam avskildhet inte me att underkasta oss samt lever pa saken dar andras villkor
  • moter motgangar samt hanterar forandringarna odla att dom befaster relationen ino stallet darfor att fordarva saken da
  • fritt uttrycker vara emotione sam synpunkt inte med raddhaga darfor at bli overgiven
  • respekterar sam vardesatter saken da andras samt var personligt sexualitet
  • uppratthaller ett angenamt sexliv

Forhallandet utvecklas nar vi klarar av motgangarna sam utmaningarna och tryggheten och fortroendet okar inom relationen. Da uppkommer inga stora risker nar nagon utav oss partner utvecklas samt skiftning. Bagge tillats gro sam utvecklas som individer.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2023 . All Rights Reserved. Privacy Policy | Catch Foodmania by Catch Themes
Call Now